För att din inbetalning ska kunna registreras korrekt, krävs att rätt referensnummer anges för varje beställning. Dessvärre är det inte möjligt att betala flera beställningar med samma referensnummer. Av säkerhetsskäl hanteras och läses alla inbetalningar av automatiskt genom vårt betalningssystem. Därför ber vi dig att vänligen överföra beloppet för varje enskild faktura separat och samtidigt ange det referensnummer som du finner på din faktura och/eller din kreditnota.