Vi har tyvärr ingen möjlighet att ändra din originalfaktura. I stället för en korrigerad faktura kommer du därför få en kreditnota som fungerar som en returbekräftelse, samtidigt som den listar det korrigerade beloppet att betala för de artiklar du behållit.
Här finner fu även all övrig nödvändig betalningsinformation.