För att kunna använda vår tjänst behöver du ha fyllt 18 år. Om du är minderårig kräver vi en bekräftelse från en förälder eller vårdnadshavare innan du kan skapa en profil och göra en beställning hos oss. Vänligen observera att endast beställningar med fullständig och korrekt kontaktinfomation accepteras. Ofullständiga eller felaktiga beställningar kommer inte behandlas.